G01013·001 莫高窟

G01013·001 莫高窟图片(共13张):
莫高窟位于甘肃省酒泉市敦煌市五墩乡新墩村南15千米处鸣沙山的砾岩西壁上。地理坐标为北纬40°02′36.8″,东经94°48′14.8″,海拔1375米。测点位于九层楼顶向西12米处(窟区中部),测点地形为平地。莫高窟背靠鸣沙山,窟前与大泉河之......      (共535字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......