G03032·016[5555] 褐釉弦纹瓶

G03032·016[5555] 褐釉弦纹瓶图片(共3张):
口径4.5厘米,最大腹围50厘米,底径10厘米,高27厘米。小口,圆唇下翻,短束颈,溜肩,鼓腹,斜收,平底。肩腹部有凸棱。上腹部刻划双弦纹2组,中间饰带状波浪纹1周。内外施褐色釉。底部露胎,胎灰白色。口沿残。1991年,甘肃省武威地区武威......      (共225字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......