M01061·021[253] 泥塑高冠供养人像

M01061·021[253] 泥塑高冠供养人像图片(共1张):
陶质。呈端坐状。高冠,方脸,长须,面带笑容;身着长衫,右手上举,左手裹袖内。正襟危坐,神态逼真。内蒙古自治区额济纳旗达来呼布镇东40千米处小庙遗址出土。泥塑高冠供养人像(1-1)......      (共89字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......