M01021·002[L00212] 透雕双鱼纹金指剔

M01021·002[L00212] 透雕双鱼纹金指剔图片(共4张):
长5.6厘米,宽0.9厘米,厚0.3厘米,重11.9克。扁条状。柄部呈镂空双鱼柱形,头向柄端,两腮相对,张口托荷,鳍尾相接,尾部束带。双鱼头尾上下各饰荷叶、莲蓬、瓜棱、连珠等纹饰;刀首作鸡心花板,上有带环圆孔;下接双面斜刃指剔。完整。......      (共273字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......