G08032·236[MBW320] 黑釉剔刻牡丹纹六系瓮

G08032·236[MBW320] 黑釉剔刻牡丹纹六系瓮图片(共3张):
口径11.9厘米,颈长8厘米,底径14.9厘米,高60.7厘米。直口,高颈,溜肩,鼓腹,下腹斜收,圈足,近足1孔,直径1.3厘米。颈肩交接处附波浪状堆纹1周。肩均布6系,宽扁耳形,上饰凹槽3道。颈、肩刻划卷草纹1周,腹部开光2处,剔刻牡丹纹,开光间以卷......      (共293字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......