G07032·230[0424] 绿釉执壶三

G07032·230[0424] 绿釉执壶三图片(共4张):
口径6.6厘米,腹围35厘米,底径6厘米,高12.9厘米。侈口,圆唇,束颈,折肩,下腹斜收,暗圈足。颈肩附1执,上饰凹槽1道。内外施绿釉,流釉。腹部以下露胎,胎色发红,粗缸胎。轮修痕迹明显。口沿1处磕缺,1处磕伤。口沿及腹有1道裂纹。1982年......      (共264字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......