G13032·213[0330] 绿釉双系罐

G13032·213[0330] 绿釉双系罐图片(共2张):
口径10.8厘米,最大腹围52厘米,高33.4厘米,底径7.8厘米。直口,圆唇,溜肩,鼓腹斜收,近圈足处外撇。颈肩附对称双系。内外施绿釉,流釉。腹部以下露胎,胎黄白色,胎质较粗。破为6块,有粘接修复痕迹。口沿及圈足有磕缺。器身1处粘胎。......      (共217字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......