G03032·209[3546] 黄釉瓷瓶三

G03032·209[3546] 黄釉瓷瓶三图片(共3张):
口径4.5厘米,最大腹围43厘米,底径7厘米,高24厘米。小口,圆唇,短束颈,圆肩,下内收,暗圈足。内外施酱黄釉。釉不及底,胎灰白色。轮修痕迹明显。口沿略变形。武威市博物馆征集自甘肃省武威市地毯厂。现藏甘肃省武威市博物馆。未定......      (共151字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......