G27032·181[2556] 乳白釉梅花纹碗一

G27032·181[2556] 乳白釉梅花纹碗一图片(共3张):
口径15.8厘米,底径5.5厘米,高6.5厘米。撇口,斜壁,圈足,呈“挖足过肩”特征,足底有旋凸。内底饰褐色梅花点纹。内外施乳白釉。腹部以下露胎,胎黄色。内底有涩圈。完整。1990年,甘肃省庆阳地区(今庆阳市)合水县文化馆移交合水县博......      (共195字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......