G06032·162[00334] 白釉印花卉纹碗一

G06032·162[00334] 白釉印花卉纹碗一图片(共4张):
口径17.2厘米,底径6.5厘米,高6.5厘米。敞口,曲腹,矮圈足,足端平削。内壁模印2束折枝花卉,类菊。先施化妆土,后施玻璃釉,釉色白中泛黄。腹部以下露胎,胎灰白色,胎壁轻薄,胎质坚硬。轮修痕迹明显。内底留叠烧痕迹。完整。20世纪7......      (共256字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......