G03032·133[8240] 褐釉瓷瓶

G03032·133[8240] 褐釉瓷瓶图片(共3张):
口径3厘米,底径6.5厘米,高25厘米。小口,圆唇,短束颈,折肩,直腹。内外施褐釉,流釉。器表釉不及底,胎灰白色。轮修痕迹明显。器腹2处粘胎。完整。甘肃省武威地区(今武威市)博物馆院内出土。现藏甘肃省武威市博物馆。未定级。褐釉......(共144字) >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......