G03032·111[7513] 白釉瓷碗十

G03032·111[7513] 白釉瓷碗十图片(共3张):
口径19厘米,底径7厘米,高7.5厘米。撇口,曲腹,圈足,呈“挖足过肩”特征,足底有旋凸。内外施白釉。器表釉仅及口沿,胎灰白色。轮修痕迹明显。内底留叠烧痕迹。残损,有修复粘接痕迹。1978年,甘肃省武威地区武威县南营乡(今武威市凉......      (共231字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......