G03032·109[6942] 白釉瓷碗九

G03032·109[6942] 白釉瓷碗九图片(共3张):
口径12.5厘米,底径4.9厘米,高4.5厘米。撇口,曲腹,圈足,足底有旋凸。内外施白釉。器表釉仅及口沿,胎灰白色。轮修痕迹明显。内底留叠烧痕迹。完整。1978年,甘肃省武威地区武威县南营乡(今武威市凉州区新华乡)青咀湾窖藏遗址出土。......      (共217字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......