G03032·108[6940] 白釉瓷碟六

G03032·108[6940] 白釉瓷碟六图片(共3张):
口径15.5厘米,底径6厘米,高3.5厘米。敞口,浅腹,圈足,呈“挖足过肩”特征,足底有旋凸。内外施白釉。器表釉仅及口沿,胎灰白色。轮修痕迹明显。内底留叠烧痕迹。口沿有1道裂纹。1978年,甘肃省武威地区武威县南营乡(今武威市凉州区......      (共230字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......