G01031·012[46821] 模制勾头兽面纹陶范

G01031·012[46821] 模制勾头兽面纹陶范图片(共6张):
直径12.8厘米,厚4.1厘米。圆形。灰陶。正面阴塑勾头兽面纹饰,怒目圆睁,背面无饰。边沿3处磕损。1994年,甘肃省博物馆征集自甘肃省武威地区(今武威市)天祝藏族自治县大柴沟机务段。1994年,入藏甘肃省博物馆。2002年,被定为三级文物......      (共214字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【西夏文物】......