B15005

B15005图片 :

TKYJ-2015-5嫦娥三号月球着陆区域被批准命名为“广寒宫” (光栅邮资片)发行时间: 2015年10月5日邮品尺寸: 200×100发行量: 30000售价: 10元注: “中国载人航天工程” 邮资片加印。...... >>[查看更多详细图片]

更多同类【太空邮局邮品】......