B13061

B13061图片(共2张):
TKYJ-2013-30(5-5)“嫦娥三号”月球探测器两器月面工作纪念(邮资封)注:“中国载人航天工程”专用邮资封加印。加印批文号为:13-110108-12-0046-001~13-110108-12-0046-005......      (共111字)     >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......