B11011

B11011图片(共2张):
TKYJ-2011-6(3-3)神舟八号飞船安全返回纪念(邮资封)发行时间:2011年11月17日注:“中国载人航天工程”专用邮资封加印。加印批文号分别为:11-110108-12-0022-00011-110108-12-0023-00011-110108-12-0024-000......(共141字) >>[查看更多详细图片]更多同类【太空邮局邮品】......