Strobilanthes sibulanensis

所属分类:世界植物 - 双子叶植物 MD;爵床科 Acanthaceae;Strobilanthes;S. sibulanensis

Strobilanthes sibulanensis Merrill [1926][Acanthaceae MD-F536][cit. (IK) Philipp. Journ. Sc. 1926 xxix. 488, in obs.] ... [详细内容]>>

蕨类植物


裸子植物


双子叶植物


单子叶植物