Strobilanthes prianganensis

所属分类:世界植物 - 双子叶植物 MD;爵床科 Acanthaceae;Strobilanthes;S. prianganensis

Strobilanthes prianganensis Bremek. [1944][Acanthaceae MD-F536][cit. (TPL) Verh. Kon. Ned. Akad. Wetensch. Afd. Natuurk. Sect. 2 41 (1): 258] ... [详细内容]>>

蕨类植物


裸子植物


双子叶植物


单子叶植物