Patrinia kozushimensis
双子叶植物 MD;败酱科 Valerianaceae;Patrinia;P. kozushimensis

Patrinia kozushimensis : Patrinia kozushimensis (Honda) Honda [1942][Valerianaceae MD-F527][cit. (IK) Bot. Mag. Tokyo lvi. 14 (1942)]

更多同类【Patrinia】......

世界植物