Nardostachys jatamansi
双子叶植物 MD;败酱科 Valerianaceae;Nardostachys;N. jatamansi

Nardostachys jatamansi : Nardostachys jatamansi DC. 【3】[1830]( > Patrinia jatamansi)[Valerianaceae MD-F527]dis.(1): AS; AH,AR; CN(FOC); (hort.) 【1-AS/S-RST】[cit. (IK) Coll. Mem. vii. 4. t. 2 (1830)]

更多同类【Nardostachys】......

世界植物