Santalodes solanderi
双子叶植物 MD;牛栓藤科 Connaraceae;Santalodes;S. solanderi

Santalodes solanderi : Santalodes solanderi Kuntze [1891]( <> Rourea solanderi)[Connaraceae MD-F290][cit. (IK) Rev. Gen. (1891) 155]

更多同类【Santalodes】......

世界植物