Pushpaputa

普什帕普塔,手势:五指并拢伸直,从第三关节折回90度,拇指尖点于食指第二关节。双手靠拢,做捧花状。 ......      (共49字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典