Prabhatkumar Mukhopaadhyaaya

普罗帕特库马尔·穆科巴泰(1892—1985),印度著名文学家,因著有《泰戈尔记》(四卷本)而闻名于世。他和泰戈尔关系甚好。 ......      (共62字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典