Parameshvara,Kavindra
2016-10

帕拉美士瓦拉,卡温德拉,16世纪孟加拉总督手下的宫廷诗人,他把《摩诃婆罗多》翻译成了孟加拉文。 ......      (共47字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典