Panipat
2016-10

帕尼帕特,地名,距离德里不远,1526年,巴布尔在这里击败洛迪王朝的易卜拉欣,建立莫卧儿王朝。 ......      (共47字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典