Muntakhab-ul-Lubad
2016-10

《精华录》,17世纪莫卧儿王朝第六代皇帝时期历史学家哈菲汗写的历史书,记载奥朗则布的统治制度。 ......      (共47字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典