Meghasikha
2016-10

美嘉西卡,印度乌苌国佛教僧人,他先到达中国,给公元705年通过直达锡兰的海路来中国的般剌密帝(Paramiti,意译为极量)当助手。 ......      (共66字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典