Mala
2016-10

(诗相)花鬘,为了达到愿望、目的,智者称述各种手段;花环,玫瑰花圃,念珠;马拉,一贱民种姓,不洁净。 ......      (共50字)     [阅读本文]>>更多同类【泰戈尔词】......
词 典